Η περίφημη SWOT analysis

Nov 7, 2012

 

Η ανάλυση SWOT απαντάται σταθερά στη βιβλιογραφία και στην πρακτική του marketing. Αν και είναι κάτι σχετικά απλό στη σύλληψή του, αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο και η διαχρονικότητά του το αποδεικνύει. Η λέξη προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ,δηλαδή δυνατότητες, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές. 

 

Με βάση την ανάλυση SWOT μπορεί κανείς να διαπιστώσει τη σχετική θέση της επιχείρησής του στο πλαίσιο της αγοράς όπου και δραστηριοποιείται, αλλά και να φωτίσει μονοπάτια για να βελτιώσει τη θέση αυτή σε βάθος χρόνου. Η ανάλυση έχει σημείο έναρξης το εξωτερικό περιβάλλον που επιδρά με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρησή σας και τους παράγοντες που το συνθέτουν. Οι πέντε βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης έχουν ως εξής:

-         Οι κοινωνικές και πολιτιστικές τάσεις

-         Οι τεχνολογικές τάσεις

-         Το οικονομικό περιβάλλον

-         Οι πολιτικές και νομικές συνθήκες

-         Το ανταγωνιστικό πλαίσιο

 

 

Αφού καταγράψετε τους εξωτερικούς παράγοντες και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί λειτουργούν, θα πρέπει στη συνέχεια να βασιστείτε στην πληροφόρηση αυτή για να προσδιορίσετε τη σχετική θέση της επιχείρησής σας, με βάση τα ακόλουθα:

 

-         Πλεονεκτήματα: τι διαθέτει η επιχείρησή σας που τη φέρνει σε καλύτερη θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές– είτε σε ότι αφορά τα προϊόντα της και της και τον τρόπο με τον οποίο αυτά ικανοποιούν ανάγκες του κοινού, είτε σε ότι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία της (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία, εγκαταστάσεις, διαδικασίες παραγωγής, οικονομική ευρωστία, εικόνα των brands της επιχείρησης κοκ.)

 

-         Αδυναμίες: σε ποια σημεία η επιχείρησή σας βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές, αντίστοιχα με το παραπάνω

 

-         Ευκαιρίες: τα εξωγενή δεδομένα της αγοράς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον προς εκμετάλλευση και παρέχουν κάποια υπόσχεση/προοπτική για τη βελτίωση της θέσης σας (π.χ. μία τάση αύξησης της αγοραστικής δύναμης μίας δημογραφικής ομάδας του κοινού-στόχος, οικονομική δυσπραγία σε κάποιον από τους ανταγωνιστές, μείωση δασμών σε κάποια χώρα-στόχο κοκ.)

 

-         Απειλές: Αντίστοιχα, τα εξωγενή δεδομένα της αγοράς που δημιουργούν αρνητικές προϋποθέσεις για την μελλοντική θέση της επιχείρησής σας (π.χ. μία τεχνολογική μεταβολή που είναι σε θέση να καταστήσει ξεπερασμένα κάποια προϊόντα σας, μία νέα νομοθεσία που μπορεί να περιορίσει τις περιστάσεις και τα σημεία αγοράς ή χρήσης των προϊόντων σας, μία κοινωνική τάση που απαξιώνει τη χρήση της κατηγορίας προϊόντων που διατίθενται κοκ.)

 


Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης SWOT, θα είστε πλέον σε θέση αν σχεδιάσετε στρατηγικές και τακτικές για να κεφαλαιοποιήσετε τις δυνάμεις σας, να επέμβετε πάνω στις αδυναμίες σας, να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και τέλος να μειώσετε τις πιθανές επιδράσεις των απειλών.

tags: marketing
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς να υπάρχει άδεια μας ή αναφορά του link που να παραπέμπει στο site μας. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.