Παραπλανητική & Αθέμιτες Πρακτικές Επικοινωνίας

Nov 7, 2012

 

Τι συνιστά παραπλανητική διαφήμιση;  Ουσιαστικά κάθε μορφή επικοινωνίας της οποίας το περιεχόμενο ή η μορφή της είναι σε θέση να δώσει εντυπώσεις που δεν ισχύουν- και άρα να παραπλανήσει με οποιονδήποτε τρόπο, τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται. Τα αποτελέσματα της παραπλάνησης αυτής συνήθως σχετίζονται με την επιρροή πάνω στις προτιμήσεις και την αγοραστική συμπεριφορά του κοινού που προσλαμβάνει τα μηνύματα ή την πρόκληση ζημίας σε επίπεδο εικόνας ή και οικονομικής ζημίας πάνω σε κάποιον ανταγωνιστή.

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα παραπλάνησης αποτελούν διαφημίσεις που εμφανίζονται με τη μορφή επιστημονικής ανακοίνωσης ή δημοσιογραφικής έρευνας, χωρίς να δηλώνεται με τρόπο σαφή ότι πρόκειται για διαφήμιση. Παραπλανητικές είναι επίσης οι διαφημίσεις που δημιουργούν εντυπώσεις που δεν ισχύουν σε σχέση με κάποια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως π.χ. η χώρα προέλευσής του, τα συστατικά του, τις ιδιότητές του και τα αποτελέσματα της χρήσης τους.

 

Από την άλλη πλευρά, αθέμιτη θεωρείται κάθε διαφήμιση που αντίκειται σε κοινώς παραδεκτά ήθη και αρχές κοινωνικής συμβίωσης Σύμφωνα με τη νομοθεσία, χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν: α) η διαφήμιση που καπηλεύεται θέματα εθνικού ενδιαφέροντος και προσωπικότητες ή την εθνική και πνευματική κληρονομιά μας. β) η διαφήμιση που αντιμετωπίζει με απαξιωτικό τρόπο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες με βάση το φύλο, τη φυλή, το θρήσκευμα κ.λπ. και γενικά κινείται προσβλητικά ως προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. γ) η διαφήμιση που στοχεύει στην πρόκληση ανησυχίας ή φόβου ή αποπειράται να εκμεταλλευτεί τα συναισθήματα αυτά ή την απειρία ή τις προλήψεις των καταναλωτών. δ) η διαφήμιση που εκμεταλλεύεται κατά τρόπο ανάρμοστο την έφεση του κοινού στα τυχερά παιχνίδια ή το εύκολο κέρδος. ε) η διαφήμιση που προκαλεί σύγχυση στην αντίληψη του καταναλωτικού κοινού μεταξύ του διαφημιζόμενου και κάποιου από τους ανταγωνιστές του κ.λπ.

 

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, και αυτό περιλαμβάνει θιγόμενες εταιρείες όσο και ιδιώτες, μπορεί να καταφύγει με αγωγή στο δικαστήριο αν θεωρεί ότι θίγεται από μία παραπλανητική ή αθέμιτη διαφήμιση. Το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απόσυρση της επίμαχης διαφήμισης και να απαγορεύσει τη χρήση της στο μέλλον. Επίσης, το ίδιο έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τέτοιες διαφημίσεις σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν περιέλθει ακόμη σε γνώση του κοινού, επίκειται όμως η δημοσίευσή τους.

 

Αν κρίνει ανάλογα το δικαστήριο, ως διορθωτικά μέτρα μπορεί να διατάξει α) τη δημοσίευση της απόφασής του σχετικά με την επίμαχη διαφήμιση, β) τον εξαναγκασμό του διαφημιζόμενου να δημοσιεύσει επανορθωτικές διαφημίσεις

 

 

 


 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς να υπάρχει άδεια μας ή αναφορά του link που να παραπέμπει στο site μας. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.