Έρευνα αγοράς: τεράστιος ρόλος στο σύγχρονο marketing

Mar 15, 2012

Παλιότερα μία επιχείρηση ήταν σε άμεση επαφή με τον πελάτη.  Ηξερε τι ήθελε, με τι ήταν ευχαριστημένος, τι θα επιθυμούσε για το μέλλον, με ποια από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος δεν έμεινε τόσο ικανοποιημένος.

Καθώς τα χρόνια πέρασαν και φτάσαμε στο σημερινό περίπλοκο και πολυδαίδαλο σύστημα της αγοράς, αυτή η επαφή σταμάτησε και είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι άμεση. Όλα έχουν γίνει πιο απρόσωπα αλλά πάντα αυτές οι πληροφορίες χρειάζονται για την εξέλιξη κάθε μάρκας που σέβεται πρώτα τον εαυτό της και μετά τους ίδιους της τους πελάτες.

Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για τις εξελίξεις, τις αλλαγές, τις τάσεις που κυριαρχούν στο αγοραστικό κοινό. Αυτό λέγεται έρευνα αγοράς και περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες που βοηθούν στη συστηματική συλλογή, οργάνωση, και ερμηνεία στοιχείων και πληροφοριών που  κατόπιν θα χρησιμοποιηθούν για την κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική που θα ακολουθήσει η εταιρεία.

 

Ο βασικός ρόλος της έρευνας της αγοράς είναι τεράστιος. Χωρίς αυτήν οι marketing managers δεν θα ξέρουν πώς να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν την κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ. Αυτό βοηθάει στη μείωση του ρίσκου που εμπεριέχεται σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ένας άλλος ρόλος της, επίσης βασικός, είναι αυτός που γινόταν παλιά σε απευθείας επαφή με τον πελάτη: Η επιχείρηση μπορεί να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη και έτσι να είναι ένα βήμα μπροστά από αυτές.

 

Βέβαια, αν τα στοιχεία της έρευνας αγοράς δεν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα ή ακόμα χειρότερα αγνοηθούν λόγω της αντίθετης γνώμης των μάνατζερ κάποιας επιχείρησης, τότε τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ αρνητικά.

 

Επίσης, κάποιες φορές, αποφεύγεται η διεξαγωγή ερευνών αγοράς, λόγω τους κόστους τους. Τα στοιχεία, όμως, δείχνουν ότι οι έρευνες και η σωστή τους αξιολόγηση μόνο σε μακροπρόθεσμο κέρδος μπορούν να οδηγήσουν μια επιχείρηση. Οπότε το συμπέρασμα οδηγεί ότι οι εταιρείες δεν πρέπει να λυπούνται τα έξοδα μιας έρευνας για να μην λυπηθούν πολύ περισσότερο αργότερα με το κατρακύλισμα των πωλήσεών τους.

 

Η έρευνα αγοράς μπορεί να διεξαχθεί από την ίδια την επιχείρηση ή να ανατεθεί  σε εταιρίες έρευνας που ειδικεύονται σε αυτή με τρεις αντικειμενικούς σκοπούς:


1. Σχεδιασμός: αποτελεί τον πλέον μακροπρόθεσμο σκοπό μιας έρευνας και αφορά κυρίως τις εξελίξεις στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της επιχείρησης και στο πώς αυτή ανταποκρίνεται στις προκλήσεις.Οι δημογραφικές τάσεις εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία.

 

2. Επίλυση προβλημάτων: ο πιο συνηθισμένος σκοπός της έρευνας. Η έρευνα στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται για να λύσει προβλημάτα σχεδιασμού ή εκτέλεσης μιας συγκεκριμένης στρατηγικής μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, αν η επιχείρηση σχεδιάζει την αλλαγή της συσκευασίας ενός προϊόντος, το να ερωτηθούν οι καταναλωτές και να πουν τη γνώμη τους μπορεί να δείξει αν αυτές οι αλλαγές θα πετύχουν. Ή αν οι πωλήσεις σε μια συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζουν πτώση, η έρευνα μπορεί να δείξει κάποια πράγματα που η επιχείρηση κάνει λάθος σε σχέση με τον ανταγωνισμό της.

 

3. Έλεγχος: η έρευνα ελέγχει τις τρέχουσες λειτουργίες. Επιτρέπει στους μάνατζερ να αναγνωρίζουν αμέσως προβλήματα που μόλις εμφανίσθηκαν και ταυτόχρονα να κάνουν διάγνωση και αξιολόγηση των αδυναμιών και των πλεονεκτημάτων της επιχείρησης.

 

Βέβαια αν και η έρευνα αγοράς είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων πολλές φορές καταλήγει να γίνει ως ο καταλύτης για την λήψη ουσιαστικών αποφάσεων για την πορεία μιας εταιρείας. Αποφάσεων που απαιτούν επιχειρηματικότητα, θάρρος, φαντασία, όραμα και ανάληψη ρίσκου. Αυτό άλλωστε ξεχωρίζει και όλες τις μεγάλες εταιρείες από τις υπόλοιπες. Το όραμα. Αν αυτό αντικατασταθεί από τα αποτελέσματα των ερευνών αγοράς τότε αυτό ονομάζεται κατά τους Αμερικανούς «παράλυση με ανάλυση».

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς να υπάρχει άδεια μας ή αναφορά του link που να παραπέμπει στο site μας. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.